info@sbdroznov.cz
+420 571 669 111
udrzba@sbdroznov.cz
+420 571 669 115
spravce@sbdroznov.cz
+420 571 669 118


Pro společenství vlastníků jednotek (SVJ)

SBD Rožnov poskytuje Společenství vlastníků množství služeb popsaných v rámcové smlouvě o zajištění správy společných částí domu. Mezi ně patří:

  • Účetnictví, daňové přiznání
  • Evidence domů, bytů, uživatelů
  • Správa a provoz společných částí domu
  • Revize společných částí domu, rozvodů vody, plynu, revize výtahů
  • Zajištění pojištění proti živelným pohromám
  • Stanovení výše záloh
  • Stanovení předpisu nájmu
  • Výkon profesionálního předsedy SVJ
  • Administrace datové schránky SVJ
  • Úprava veřejného rejstříku SVJ a úkony s tím spojené

 

Úřední hodiny

Pokladna a pracovníci SBD
pondělí, středa
  8.00 - 11.00
13.00 - 17.00

Ing. D Štajer - předseda představenstva
pondělí, středa
  9.00 - 11.00
13.00 - 17.00

Ing. A. Pešek -  místopředseda představenstva
pondělí
15.00 - 17.00

JUDr. L. Holemý -  právní zástupce
pondělí sudého týdne
13.00 - 16.00