info@sbdroznov.cz
+420 571 669 111
udrzba@sbdroznov.cz
+420 571 669 115
spravce@sbdroznov.cz
+420 571 669 118


Formuláře

Vzhledem k narůstající administrativní zátěži způsobené především neustálými změnami cen energií a s tím související legislativou (změny ve výši záloh v předpisech) Vás žádáme o udělení souhlasu se zasíláním dokumentů v elektronické podobě.

Souhlas vyjádříte vyplněním a podpisem Žádosti o nastavení elektronické komunikace. Zde si můžete vyplnit i *nastavení inkasa nebo *zasílání přeplatku na účet.

Vyplněnou a podepsanouŽádost je možno zaslat elektronicky na  email sarka.jakoubkova@sbdroznov.cz, dodat osobně na SBD do kanceláře členské evidence nebo vložit do schránky na vstupní brance SBD.

Žádost o nastavení elektronické komunikace můžete také zaslat pouze odesláním emailu s textem „Žádám o zasílání všech dokumentů (předpis záloh, vyúčtování záloh na služby ….) vydanými SBD Rožnov pro uvedený prostor - č. bytu…, č.p…. ulice…  na  e-mailovou adresu ….“

Nastavením elektronické komunikace se ušetří Váš i náš čas i náklady na zasílání dokumentů a urychlí i vyřízení jednotlivých požadavků a vzájemnou komunikaci. 

Děkujeme za spolupráci

Šárka Jakoubková, členská evidence

sarka.jakoubkova@sbdroznov.cz, tel. 731 494 630

* netýká se vlastníků v SVJ

 

Formuláře lze vyplnit ručně i elektronicky

Úřední hodiny

Pokladna a pracovníci SBD
pondělí, středa
  8.00 - 11.00
13.00 - 17.00

Ing. D Štajer - předseda představenstva
pondělí, středa
  9.00 - 11.00
13.00 - 17.00

Ing. A. Pešek -  místopředseda představenstva
pondělí
15.00 - 17.00

JUDr. L. Holemý -  právní zástupce
pondělí sudého týdne
13.00 - 16.00