info@sbdroznov.cz
+420 571 669 111
udrzba@sbdroznov.cz
+420 571 669 115
spravce@sbdroznov.cz
+420 571 669 118


Služby

Poplatky

Schválené úhrady za úkony Úhrady za úkony družstva platí členové nebo nečlenové družstva, z jejichž podnětu družstvo zajišťuje příslušné administrativní úkony.

Vydáno: 05.06.2022 | Autor: admin adminů

Pro uživatele

Předpisy nájemného a zálohPředpisem se stanovuje měsíční výše nájemného, zálohy na služby a pevné platby v členění na jednotlivé položky v závislosti na předpokládané roční výši nájemného ap ředpokládané ceně služeb odvozené z cen za uplynulý kalendářní rok. Další informace naleznete ve směrnici o nájemném. RevizeBytové družstvo zajišťuje v jednotlivých bytových jednotkách pravidelnou revizi plynových rozvodů. Dále nabízí i možnost zprostředkování kontaktů na techniky pro jinou revizní…

Vydáno: 05.06.2022 | Autor: admin adminů

Pro společenství vlastníků jednotek (SVJ)

SBD Rožnov poskytuje Společenství vlastníků množství služeb popsaných v rámcové smlouvě o zajištění správy společných částí domu. Mezi ně patří: Účetnictví, daňové přiznání Evidence domů, bytů, uživatelů Správa a provoz společných částí domu Revize společných částí domu, rozvodů vody, plynu, revize výtahů Zajištění pojištění proti živelným pohromám Stanovení výše záloh Stanovení předpisu nájmu  

Vydáno: 05.06.2022 | Autor: admin adminů

Úřední hodiny

Pokladna a pracovníci SBD
pondělí, středa
  8.00 - 11.00
13.00 - 17.00

Ing. D Štajer - předseda představenstva
pondělí, středa
  9.00 - 11.00
13.00 - 17.00

Ing. A. Pešek -  místopředseda představenstva
pondělí
15.00 - 17.00

JUDr. L. Holemý -  právní zástupce
pondělí sudého týdne
13.00 - 16.00