info@sbdroznov.cz
+420 571 669 111
udrzba@sbdroznov.cz
+420 571 669 115
spravce@sbdroznov.cz
+420 571 669 118


Služby

Poplatky

Schválené úhrady za úkony Úhrady za úkony družstva platí členové nebo nečlenové družstva, z jejichž podnětu družstvo zajišťuje příslušné administrativní úkony.

Vydáno: 05.06.2022 | Autor: admin adminů

Pro uživatele

Předpisy nájemného a zálohPředpisem se stanovuje měsíční výše nájemného, zálohy na služby a pevné platby v členění na jednotlivé položky v závislosti na předpokládané roční výši nájemného ap ředpokládané ceně služeb odvozené z cen za uplynulý kalendářní rok. Další informace naleznete ve směrnici o nájemném. RevizeBytové družstvo zajišťuje v jednotlivých bytových jednotkách pravidelnou revizi plynových rozvodů. Dále nabízí i možnost zprostředkování kontaktů na techniky pro jinou revizní…

Vydáno: 05.06.2022 | Autor: admin adminů

Pro společenství vlastníků jednotek (SVJ)

SBD Rožnov poskytuje Společenství vlastníků množství služeb popsaných v rámcové smlouvě o zajištění správy společných částí domu. Mezi ně patří: Účetnictví, daňové přiznání Evidence domů, bytů, uživatelů Správa a provoz společných částí domu Revize společných částí domu, rozvodů vody, plynu, revize výtahů Zajištění pojištění proti živelným pohromám Stanovení výše záloh Stanovení předpisu nájmu Výkon profesionálního předsedy SVJ Administrace datové schránky SVJ Úprava veřejného…

Vydáno: 05.06.2022 | Autor: admin adminů

Úřední hodiny

Pokladna a pracovníci SBD
pondělí, středa
  8.00 - 11.00
13.00 - 17.00

Ing. D Štajer - předseda představenstva
pondělí, středa
  9.00 - 11.00
13.00 - 17.00

Ing. A. Pešek -  místopředseda představenstva
pondělí
15.00 - 17.00

JUDr. L. Holemý -  právní zástupce
pondělí sudého týdne
13.00 - 16.00