SBD Rožnov / Služby / Pro uživatele

Pro uživatele

Předpisy nájemného a záloh

Předpisem se stanovuje měsíční výše nájemného, zálohy na služby a pevné platby v členění na jednotlivé položky v závislosti na předpokládané roční výši nájemného ap ředpokládané ceně služeb odvozené z cen za uplynulý kalendářní rok.

Další informace naleznete ve směrnici o nájemném.

Revize

Bytové družstvo zajišťuje v jednotlivých bytových jednotkách pravidelnou revizi plynových rozvodů. Dále nabízí i možnost zprostředkování kontaktů na techniky pro jinou revizní činnost (např. elektrických rozvodů).

Převod družstevního podílu

Probíhá mezi převodcem a nabyvatelem družstevního podílu. Převodem družstevního podílu dochází k převodu členských práv a povinností plynoucích z členství v družstvu z převodce na nabyvatele. Na základě oznámení o uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu nebo předložení smlouvy o převodu družstevního podílu vydává družstvo nabyvateli družstevního podílu " Potvrzení o přechodu nájmu družstevního bytu".

Cena za sepsání Potvrzení o přechodu nájmu družstevního bytu při:

Položka Cena Cena s DPH
převodu družstevního podílu na cizí osobu 6000 7260
převodu družstevního podílu na manžela nebo na přímého příbuzného 1000 1210
převodu družstevního podílu nebydlícího člena 1000 1210

Nabídnutí bytu k podnájmu

V případě, že chcete nabídnout družstevní byt, jehož jste nájemci, k podnájmu, je vždy nutné - nejlépe předem - získat souhlas  bytového družstva. Tento souhlas lze získat na základě předložené podnájemní smloiuvy uzavřené mezi nájemcem a podnájemcem.

Položka Cena Cena s DPH
udělení souhlasu k podnájmu bytu 3000 3630
dodatečný souhlas k podnájmu bytu, který nebyl řádně dopředu schválen 4000 4840
podnájem bytu na dobu určitou pro firmy 4000 4840

Výpočet anuity

Anuita je splátka dlouhodobého investičního úvěru na družstevní bytovou výstavbu, vztahujícího se k domu.

Převod bytu do osobního vlastnictví

Při převodu bytu do osobního vlastnictví vznikají nutné náklady. S tím také souvisí potřeba vypočítat anuitu a úvěr pro mimořádnou splátku při převodu bytu do vlastnictví

Položka Cena Cena s DPH
nezbytně nutné náklady u převodu bytu do osobního vlastnictví 3397 4300
výpočet anuity a úvěru pro mimořádnou splátku při převodu bytu do vlastnictví 200 242

Služby na vyžádání

SBD Rožnov poskytuje množství služeb na vyžádání pro uživatele:

Položka Cena Cena s DPH
evidence nového vlastníka 400 484
vydání opisu nájemní smlouvy 50 61
zhotovení kopie nebo opisu z členského spisu starších více než 1 rok 100 121
sepsání dohody o splátkách dluhu 500 605
vystavení přehledu o úhradě nájmu 30 36
potvrzení o členství v družstvu a o nájmu bytu pro převod do vlastnictví 50 61
stanovy 20 24
potvrzení o pojištění bytu v rámcové smlouvě 50 61
povolení přestavby bytového jádra a stavebních úprav v bytě 300 363
povolení zasklení balkónu a lodžií 300 363
vyhledání a vydání kopií technické dokumentace bytu nebo domu z archivu 100 121

Žádost o změnu výše nájemného

Položka Cena Cena s DPH
úhrada při změně nájmu na vlastní žádost 25 30

Změna doručovací adresy

Vlastník bytu si například v případě poskytnutí svého bytu k podnájmu může vyřídit změnu doručovací adresy.

Upomínky

Položka Cena Cena s DPH
upomínka 25 30
doporučená upomínka 50 61
upomínka právního zástupce družstva 250 303
Poplatek za porušení povinnosti zpřístupnit byt 124 150

Kompletní ceník schválených poplatků za úkony družstva.