Služby pro uživatele

Ikona uživatelé

Jste členem družstva, vlastníkem bytu, či jeho nájemcem?

více »

Služby pro SVJ

Ikona SVJ

Máte společenství vlastníků jednotek  nebo podobnou formu vlastnictví domu?

více »

Kabelová televize

Ikona televize

Jak začít sledovat kabelovou televizi, jaká je nabídka programů?

více »

Vyhlašujeme veřejnou soutěž dle §1772 ZOZ - vyzýváme k předložení cenové nabídky na dodávku stavebních prací specifikovaných v níže uvedených podmínkách veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku.

Termín podání nabídek – do 30.4.2015, do 15.00 hod.

SBD Rožnov vyhlašuje veřejnou soutěž dle §1772 ZOZ - vyzýváme k předložení cenové nabídky na dodávku stavebních prací specifikovaných v níže uvedených podmínkách veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Termín podání nabídky - do 2.4.2015.

Výzva

Projektová dokumentace

Od 1.1.2015 vstoupila v platnost novelizovaná Směrnice o činnostech při zajišťování správy domu, postupu svolávání, jednání a vyhodnocení hlasování samospráv a činnosti výboru samospráv vydaná na základě zmocnění shromáždění delegátů ze dne 5. 6. 2014.

- umístěna v v odkaze - Dokumenty - předpisy - směrnice

Stránky

1556, 1557, 1559, 1525-6, 1524, 1740-41 z důvodů montážních prací na teplovodním potrubí. Obnovení provozu bude okamžitě po ukončení prací. Děkujeme za pochopení