SBD Rožnov / Služby / Poplatky

Poplatky

Schválené úhrady za úkony

Úhrady za úkony družstva platí členové nebo nečlenové družstva, z jejichž podnětu družstvo zajišťuje příslušné administrativní úkony.

Položka Cena Cena s DPH
základní členský vklad   (nepodléhá DPH) 500 500
zápisné 500 605
hodinová zúčtovací sazba pro údržbu 270 327
sepsání potvrzení o přechodu nájmu družstevního bytu při:    
převodu družstevního podílu na cizí osobu
6000 7260
převodu družstevního podílu na manžela nebo na přímého příbuzného
1000 1210
převodu družstevního podílu nebydlícího člena
1000 1210
výměně bytu
3000 3630
dohoda bývalých manželů o zániku společných práv a členství 100 121
za udělení souhlasu k podnájmu bytu 3000 3630
opakovaný souhlas k již schválenému souhlasu k podnájmu bytu(stejný podnájem) 100 121
dodatečný souhlas k podnájmu bytu, který nebyl řádně dopředu schválen 4000 4840

podnájem bytu na dobu určitou pro firmy

4000

4840

nezbytně nutné náklady u převodu bytu do osobního vlastnictví 3306 4000
změna prohlášení vlastníka na žádost SVJ 1000 1210
služby na vyžádání:    
evidence nového vlastníka
400 484
vydání opisu nájemní smlouvy
50 61
zhotovení kopie nebo opisu z členského spisu starších více než 1 rok
100 121
sepsání dohody o splátkách dluhu
500 605
vystavení přehledu o úhradě nájmu
30 36
potvrzení o členství v družstvu a o nájmu bytu pro převod do vlastnictví
50 61
stanovy
20 24
potvrzení o pojištění bytu v rámcové smlouvě
50 61
povolení přestavby bytového jádra a stavebních úprav v bytě
300 363
povolení zasklení balkónu a lodžií
300 363
vyhledání a vydání kopií technické dokumentace bytu nebo domu z archivu
100 121
poplatek za odečet bytového vodoměru
3 4
        poplatek za odečet ITN 7 8
hodinová sazba za zpětně či nestandardní úkony pro samosprávy 300 363
výpočet anuity a úvěru pro mimořádnou splátku při převodu bytu do vlastnictví 200 242
minimální částka za nestandardní úkon 100 121
TKR nové připojení, snížení nabídky 300 363
úhrada při změně nájmu na vlastní žádost 25 30
úhrada při změně doručovací adresy na vlastní žádost 25 30
úhrada za úkon na pokladně SBD 10 12
úhrada za úkon na pokladně vlastníků v SVJ 20 24
úhrady za upomínání dlužného nájemného obyčejná upomínka 25 30
doporučená upomínka 50 61
upomínka právního zástupce družstva 250 303
zpracování mimořádného vyúčtování na více osob 200 242
vratná záloha původního uživatele při  vyúčtování na více osob? 3000 3000
poplatek za porušení povinnosti zpřístupnit byt 124        150

Schválené úhrady za úkony