SBD Rožnov / O nás / Organizace

Organizace

Představenstvo

Výkonný orgán družstva s všeobecnou kompetencí, řídí a rozhoduje v těch věcech, které nejsou v kompetenci jiných orgánů družstva. Je statutárním zástupcem družstva.

Členové představentsva

Kontrolní komise

Kontrolní orgán, který kontroluje činnost družstva, všech jeho členů a orgánů.

Členové kontrolní komise

  • Ing. Zdeněk Štibinger
    předseda kontrolní komise
  • Antonín Skopal
  • Jiří Zelinka