SBD Rožnov / Informace / Základy likvidace plísní

Základy likvidace plísní

Čt, 7. 11. 2013 -- Správce

Je nezbytné odstranit příčinu vysoké vlhkosti (zatékání, nedostatečné větrání, promrzání stěn). Již vzniklé nárůsty plísní je třeba co nejdříve odstranit. Doporučujeme dodržet následující postup:

1. Postřik

Likvidaci plísní provádět vždy mokrou cestou: na viditelný nárůst aplikovat postřikovačem dezinfekční roztok s protiplísňovým účinkem ze vzdálenosti min. 5 cm (např. SAVO proti plísním, Ajatin – bílý roztok, Schimmelstop – k zakoupení v drogeriích, příp. v lékárnách). Při ředění roztoku postupovat dle doporučení výrobce.
Po provedené dezinfekci je nutno místnost odvětrat, při masivním nárůstu plísně postup opakovat.

2. Otření, vyčištění, seškrab

 • Napadené místo stírat textilií namočenou v dezinfekčním roztoku až do vyčištění
 • Plochy přicházející do styku s potravinami omýt po dezinfekci pitnou vodou
 • Nárůst plísně na omítce a zdivu seškrábat a omýt dezinfekčním roztokem

K dalšímu ošetření zdiva doporučujeme použít přípravky s dlouhodobým účinkem, např. PREGNOLIT (UNI, D, ULTRA), FUNGISAN, LIGNOFIX aj. – lze zakoupit v prodejnách Drogerie a Barvy-laky.

3. Ponoření (u předmětů)

Do nádoby s dezinfekčním roztokem (připravit dle návodu od výrobce, dodržet účinnou koncentraci) ponořit kontaminované předměty. Po výrobcem doporučené době působení předměty opláchnout pitnou vodou a usušit.

4. Fumigace

Je to nová metoda likvidace zárodků v ovzduší místností trpících plísněmi. Fumigace je využití suchého aerosolu, který dezinfikuje především ovzduší, částečně působí také na povrchy plesnivých nárůstů. Velkou výhodou je snadné pronikání i do štěrbin a otvorů. Aerosol je vyvíjen formou odpařování pomocí zapálení knotu v plechovce s účinnou látkou. Přípravek se aplikuje v uzavřené místnosti po dobu 4 až 24 hodin. Následuje důkladnévyvětrání místnosti, příp. úklid jemného poprašku na podlaze (FUMISPORE SHOCK).

5. Prostředky proti plísním

Žádný s uvedených protiplísňových přípravků nesmí přijít do přímého styku s potravinami!
Plesnivé nárůsty je dobré nejprve navlhčit vodou a seškrabat, pak teprve aplikovat chemický přípravek.
Při práci je nutno vždy používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, ochranný oděv, brýle, respirátor).

 1. Prostředky s dlouhodobým účinkem:
  • PREGNOLIT UNI – na stěny, dřevo, textilie, umělé hmoty apod. ředění vodou nebo lihem
  • PREGNOLIT D – na dřevo, bez ředění
  • PREGNOLIT ULTRA – zdivo, dřevo, textilie, umělé hmoty, ředění vodou nebo syntet. ředidlem
  • FUNGOSTOP – zdivo, umělé hmoty, ředění vodou
  • LIGNOFIX Super – dřevo, ředění vodou
  • FUNGISAN – zdivo, ředění vodou
  • BIOSTAT – vhodný k ošetření ploch v trvale vlhkém prostředí
 2. Prostředky s krátkodobým, ale okamžitým účinkem:
  • SAVO proti plísním – na zdivo, dřevo, umělé hmoty, v rozprašovači, je mísitelné s vodou.
  • Při opakované aplikaci zůstává ve zdivu vysrážená sůl, která váže vodu a tím umožňuje následný růst plísní!
  • SCHIMMELSTOP – zdivo, dřevo, umělé hmoty, v rozprašovači, je mísitelné s vodou
  • AJATIN – bílý roztok – univerzální, pro maloplošné použití s výrazným protiplísňovým účinkem.

Zpracovala: RNDr. Anna Skálová, ved. Odd. mikrobiologie ŽP se zaměřením na plísně, KHS Zlín

Základy likvidace plísní (PDF)

Štítky: