SBD Rožnov / Dokumenty / Zápisy ze shromáždění delegátů

Zápisy ze shromáždění delegátů

Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. Do výlučné působnosti shromáždění patří mimo jiné přijímat a měnit stanovy, jednací řád a volební řád družstva, volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise a jejich náhradníky. Shromáždění projednává a schvaluje zprávy představenstva a komise o činnosti družstva. Rozhoduje o základních otázkách koncepce rozvoje, schvaluje zásady hospodaření, řádnou roční závěrku a rozhoduje o tom, jak se naloží se ziskem a uhradí případná ztráta při hospodaření družstva.

Plné znění zásad shromáždění delegátů se nalézá ve stanovách družstva, část V., čl. 62 až 65.

Shromáždění ze 17.8.2020

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo dne 17.8. 2020

Shromáždění z 30.5.2019

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo dne 30.5.2019

Shromáždění z 31.5.2018

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo dne 31.5.2018

Mimořádné shromáždění  25. dubna 2018

Usnesení MSD, které proběhlo dne 25.4. 2018

Shromáždění z 1. června 2017

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo dne 1.6.2017

Shromáždění z 2. června 2016

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo dne 2.6.2016

Shromáždění z 2. června 2015

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo dne 2.6.2015

Shromáždění z 5. června 2014

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo 5.6.2014

Mimořádné shromáždění z 12. prosince 2013

Usnesení mimořádného shromáždění delegátů, které proběhlo dne 12.12.2013

Shromáždění z 30. května 2013

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo dne 30.5.2013.

Shromáždění z 31. května 2012

Zápis ze shromáždění delegátů, které proběhlo dne 31.5.2012.

Shromáždění z 3. června 2010

Zápis ze shromáždění delegátů, které proběhlo dne 3.6.2010.

Shormáždění z 26. května 2005

Zápis ze shromáždění delegátů, které proběhlo dne 26.5.2005.

Zápisy ze Shromáždění delegátů jsou rovněž uloženy ve sbírce listin na obchodním rejstříku, kde jsou i ostatní dokumenty.