SBD Rožnov / Clanek / Usnesení mimořádného shromáždění delegátů SBD Rožnov

Usnesení mimořádného shromáždění delegátů SBD Rožnov

Út, 22. 5. 2018 -- Správce

V souladu s ustanovením stanov SBD Rožnov, čl. 61, odst. 2, bylo Usnesení mimořádného shromáždění delegátů ze dne 25.4.2018 zveřejněno

na informační desce SBD Rožnov, Čs. armády 1686, 1. podlaží.

Usnesení je umístěno i v dokumentech.

                                                                                      vedení SBD Rožnov