SBD Rožnov / Clanek / PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA

PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA

St, 21. 3. 2018 -- Správce

Firma ENERGOAQUA,a.s. Vám tímto oznamuje ,že z důvodu prací na odstranění havarijní poruchy na horkovodním přivaděči – sídliště 1. Máj, dojde ve čtvrtek 22.3.2018 od 10:00 k přerušení dodávky tepla pro níže uvedené bytové objekty.

č.p. 1161-74

č.p. 1319-20

č.p. 991-2

č.p. 1067

č.p. 1277-8

č.p. 1340-57

č.p. 1034

č.p. 765

č.p. 777

č.p. 1155-60

č.p.1059

č.p. 1153 MŠ 1. máj

č.p. 864 MŠ 1. máj

č.p. 2609 (Česká pošta, Domov mládeže SŠIEŘ)

Domov mládeže SŠIEŘ

č.p. 500 Domov mládeže SŠZP

č.p. 599 Policie ČR

č.p. 994

Dodávka tepla bude obnovena neprodleně po odstranění havarijní poruchy.

Ing. Zdeněk Kubín, manažer technického rozvoje

Energoaqua,a.s., Tel. 571605112